1397

ساخت اپلیکیشن هشت دژ

به گفته حسین نامجو (مدیر هشت دژ) اولین باری که از اپلیکیشن هشت دژ به صورت آزمایشی خروجی apk گرفته شده است 1397/11/22 یا 22 بهمن 1397 همراه با 40 سالگی پیروزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

ولی وقتی که این اپلیکیشن برای دانلود قرار گرفت 0000/00/00 بوده است

1398

ساخت وبسایت

بعد از اینکه اپلیکیشن هشت دژ برای دانلود قرار گرفت ، حسین نامجو تصمیم به ساخت یک وبسایت کنار اپلیکیشن کرد و سرانجام در 1398/06/00 سایت هشت دژ تکمیل شد و برای بازدید عموم قرار گرفت…

1399

هنوز به اینجا نرسیده ایم…

1400

هنوز به اینجا نرسیده ایم…

اعضای تیم هشت دژ

حسین نامجو

مدیر هشت دژ
حسین نامجو مدیر وبسایت هشت دژ نوجوان 14 ساله ، متولد 1385/04/07 در شهر جهرم.
دوران دبستان را در مدرسه غیر انتفاعی نیکان به خوبی پشت سر گذاشت و هم اکنون مشغول تحصیل در دبیرستان نمونه دولتی البرز است

شخص دو

هنرمند

شخص سه

برنامه نویس
فهرست